آموزش و پژوهش - گروه حقوقی لیبرا

امکانات آموزشی، پژوهشی وکار آموزی های متنوع
گروه حقوقی ليبرا، با همکاری استادان حقوق دررشته های تخصصی گوناگون، امکانات آموزشی، پژوهشی وکار آموزی های متنوعی را درمحل دفترمرکزی به صورت حضوری و همچنين به صورت آنلاين برا ی علاقمندان درسراسر کشور فراهم آورده است. واحد آموزش و پژوهش ما خدمات تخصصی زير را ارائه می دهد:

1)   تشکيل کارگاه های آموزشی برای دانشجويان حقوق ووکلا وحقوقدانان ازجمله:
-     دوره های فشرده متون حقوقی  خارجی به زبان های انگليسی يا فرانسه در زمينه حقوق خصوصی، حقوق جزا وجرم شناسی، حقوق بين الملل، حقوق عمومی ، تجارت بين الملل و تجارت الکترونيک، آموزش اصلاحات حقوقی ويژه قراردادی، بازرگانی، گمرکی، بانکی در سطوح مقدماتی، پيشرفته و عالی ؛
-     بررسی علمی آراء محاکم حقوقی ويا کيفری خارجی و تجزيه و تحليل آمار ها در موضوعات  حقوقی مورد درخواست؛
-      تدريس تئوری و عملی روش تحقيق؛
-      کارگاه های بحث آزاد در مورد دروس دشوار حقوق، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛ کارگاه های آموزشی در مورداسناد قرارداد های خارجی و داخلی وشيوه مذاکرات قراردادی با وکلای طرف خارجی؛
-     کارگاه های آموزشی درموردشيوه تضمينی واطمينان بخش انتقال تکنولوژی(فن آوری)، نحوه حل و فصل مشکلات حق اختراع يا patent  و استفاده و از حقوق صاحب امتياز برای صدور و گسترش فن آوری؛
-     کارگاه های آموزشی در مورد نحوه نظارت بر اجرای تعهدات قراردادی و کنترل پروژه از لحاظ جداول زمانی پرداخت ها و کاهش نسبی و متناسب مبالغ ضمانت نامه های بانکی ؛
 
2)   کمک به تهيه هر نوع تحقيق يا پايان نامه حقوقی درسطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری از جمله:
-         انتخاب موضوع  پايان نامه ها و تحقيقيات حقوقي ؛
-         کمک برای دسترسي به منابع و مراجع و مقالات و آمار و آراءمرتبط با موضوع ؛
-         کمک به تهيه طرح پايان نامه ها؛
-         کمک به تهيه فيش های تحقيقاتی از منابع و مراجع و مقالات و اظهار نظر شخصی ونتيجه گيري از ياداشتهاي فيش برداري شده ؛
-         تحليل آمار جرائم، تفسير آراءمحاكم ؛
-         ويراستاری وبازنگری متون هر فصل يا بخش از رساله يا پايان نامه؛
-         ترجمه متون حقوقي و آراءمرتبط با موضوع از منابع فرانسوي وانگليسي ؛
-         ارتقای کيفيت علمی پايان نامه ها با افزودن آخرين نظريات علمي و آمار جرائم و آراءمحاكم مرتبط با موضوع
 
3)   انجام تحقيقات تئوری و ميدانی به سفارش اشخاص حقوقی وحقيقی درمورد موضوعات اجتماعی، اقتصادی، حقوقی وکيفری دراستان ها، شهر ها يا مراکز جمعيتی، ازقبيل تحقيق در مورد:
-     تجزيه و تحليل آمار های جرايم،  نظيرصدورچک بلامحل، حمل ،توزيع و مصرف مواد مخدر، کلاهبرداری، اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری،  بزهکاری جوانان و نوجوانان ؛
-     تجزيه و تحليل آمار های اجرای مجازات زندان، معايب و محاسن زندان های باز و بسته و نيمه باز؛
-     در مورد پيشگيری از جرم و اقدامات جايگزين مجازات زندان.
 
4)   برگزاری کلاس های توجيهی حقوقی و کارگاه های آموزشی برای کارکنان بخش عمومی و خصوصی در مورد موضوعات زير:
-     مقررات مالی و معاملاتی و مالياتی و گمرکی؛
-     برگزاری انواع مناقصات و مزايد های داخلی و بين المللی؛
-     آموزش کارکنان بخش قرارداد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بخش خصوصی در مورد نحوه نظارت بر انجام تعهدات قراردادی طرفين و همکاری با بخش های مهندسی و مالی.

IRAN

982122609221+

982122609330+

No 1684 Unit 3 Shariati St Near Sadr Bridge Tehran IRAN ,Zip Code: 19147-45555

CANADA

14164771878+

14169817655+

 Libra Liana Inc  2201 -250 Yonge St  Toronto, Ontario  M58 2L7 Canada

USA

14073935700+

14073630319+

 Libra liana Co LLC  4700 Millenia Blvd, Suite 175  Orlando Florida ,Zip Code: 32839